دکتر محمد آذربایجانی

اعصاب ، روان و مشاوره


جدیدسال بهره وری ودرامدم

؟برای اینکه دیر فرسودگی

سال نو مبارک

خودتان فرمانده و سکاندار

افزایش بهره وری از خود و

درمانگاه نوروفیدبک در مر

من اصفهان را با انتخاب در

دکتر آذربایجانی کیست ؟

اتحاد وهمکاری ما با مقام

حق اصفهان وزاینده رود جر

اثر اکستازی روی حافظه

"We found a decrease in blood circulation in some areas of the brain in young adults who just started to use ecstasy," said Maartje de Win, M.D., radiology resident at the Academic Medical Center at the University of Amsterdam in the Netherlands. "In addition, we found a relative decrease in verbal memory performance in ecstasy users compared to non-users."

Ecstasy is an illegal drug that acts as a stimulant and psychedelic. A 2004 survey by the National Institute on Drug Abuse (NIDA) found that 450,000 people in the United States age 12 and over had used ecstasy in the past 30 days. In 2005, NIDA estimated that 5.4 percent of all American 12th graders had taken the drug at least once.

Ecstasy targets neurons in the brain that use the chemical serotonin to communicate. Serotonin plays an important role in regulating a number of mental processes including mood and memory.

Research has shown that long-term or heavy ecstasy use can damage these neurons and cause depression, anxiety, confusion, difficulty sleeping and decrease in memory. However, no previous studies have looked at the effects of low doses of the drug on first-time users.

Dr. de Win and colleagues examined 188 volunteers with no history of ecstasy use but at high-risk for first-time ecstasy use in the near future. The examinations included neuroimaging techniques to measure the integrity of cells and blood flow in different areas of the brain and various psychological tests. After 18 months, 59 first-time ecstasy users who had taken six tablets on average and 56 non-users were re-examined with the same techniques and tests.

The study found that low doses of ecstasy did not severely damage the serotonergic neurons or affect mood. However, there were indications of subtle changes in cell architecture and decreased blood flow in some brain regions, suggesting prolonged effects from the drug, including some cell damage. In addition, the results showed a decrease in verbal memory performance among low-dose ecstasy users compared to non-users.

"We do not know if these effects are transient or permanent," Dr. de Win said. "Therefore, we cannot conclude that ecstasy, even in small doses, is safe for the brain, and people should be informed of this risk."

This research is part of the Netherlands XTC Toxicity (NeXT) study, which also looks at high-dose ecstasy users and aims to provide information on long-term effects of ecstasy use in the general population.

Co-authors are Gerard J. Den Heeten, M.D., Ph.D., Gerry Jager, M.S., Liesbeth Reneman, M.D., T. Schilt, M.S., Jan Booij, M.D., Ph.D., C. Lavini, D.Phil., and Win van den Brink, M.D., Ph.D.

— Researchers have discovered that even a small amount of MDMA, better known as ecstasy, can be harmful to the brain, according to the first study to look at the neurotoxic effects of low doses of the recreational drug in new ecstasy users. The findings were presented today at the annual meeting of the Radiological Society of North America (RSNA).

ScienceDaily (Nov. 28, 2006)

Ecstasy Can Harm The Brains Of First-time Users
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، خیابان پارس دوم ، مجتمع مریم ، واحد 46
تلفن : 32347879 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
شناخت صرعمنافع درمان اعتیاد با متشیشه خطرناکترین ماده مخدمراحل رسیدن به خواسته ها صرع و دلایل صرعمشاورهصرع و درماننوروفیبک 2صرع در زناننوروفیدبکعوامل خطر در ابتلای اعتينوروفیدبک - قسمت اولمقالات انگلیس نوروفیدبکنوروفیدبک3مقالات انگلیسیچطور نامزد ریاست جمهوری مجلسهیچ وقت هیچ چیزوهیچ کس رامردم ایران شاد باشیدوضعیت اعتیاد در ایرانمطالب و مقالاتکی دیر میشه ؟والدين زن اينده ام وماماپیشگیری ازاعتیاد و مبارزاقدامات خانواده در پرورشآمیزش جنسی در فقه اسلامیاسلام :حوزه - دانشگاهآیا هنوز هم کسی هست بگویداعتیادآیا جدائی همیشه بهترین ربیش فعالی وکم دقتی کودکاافرادموفق چه ویزگی های مبیش فعالی وکم دقتی کودکاایمان ، نیرویی که کوه هارخود ارضائیاثرات شیشه و کراکخود ارضائیاختلال جنسی در مردانروابط زن وشوهراعتیاد و مشروبات الکلیرای شما ملت به من امانتی اعتیاد از دیدگاههای متفاسمزدایی از متادونبیماری صرعصوت رایگان موثرتنها مرجع مجاز برای صدور صفحه اصلیخود ارضائیسوالات پزشکیخانواده و اعتیادپیامهای کاربرانرويكردي نو به پيشگيري ازسایتهای دیگررويكردي نو به پيشگيري ازصدا وسیمای سایتراه حل آسيبهای اجتماعی اراههائی برای تصمیمگیری دزوجهای خوشبختسالم سازی مجلس کار یک پزش